Manažment kvality / inžinier zákazníckej kvality

Hodnotenie spoločnosti
Mzda
1100€ - 0€

Popis pozície

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Koordinácia a riadenie reklamácií elektroník od zákazníka (vrátene zo zákazníckych výrobných liniek a z trhu).
 • Riešenie problémov, iniciovanie a koordinácia nápravných opatrení s pomocou nástrojov kvality a „ problem-solving“ metód.
 • Zlepšovanie kvality produktov prostredníctvom prenosu zistení nedostatkov produktov u koncového zákazníka a z procesu riešenia problémov do vývojových projektov elektroník.
 • Definovanie a zavádzanie preventívnych opatrení na zabezpečenie kvality produktov/procesov v sériovej výrobe.
 • Monitorovanie analýza stavu kvality elektroník u zákazníka.
 • Identifikácia a eliminácia slabých miest v zákazníckej kvalite, analýza chýb v PQM databáze.
 • Metodické vedenie 8D projektov.
 • Komunikácia so zákazníkom v oblasti kvalitatívnych problémov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Schopnosť tímovej práce.
 • Komunikatívnosť, flexibilita.
 • Analytické a kreatívne myslenie.
 • Samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť.
 • Asertivita.
 • Agilnosť, ochota učiť sa.
 • Interkultúrne povedomie.

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
SAP - Základy
ISO 14001 Environmental management systems - Základy
ISO 9001 - Pokročilý
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) - Pokročilý
Poka Yoke - Pokročilý
Six Sigma - Pokročilý
PPAP (Proces schvaľovania dielov pre výrobu) - Základy
Shainin - Pokročilý
5 prečo - Pokročilý
Quick Response Quality Control (QRQC) - Pokročilý
Measurement System Analysis (MSA) - Pokročilý
8D reports - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

AJ - B2

Miesto práce