Špecialista dodržiavania pravidiel a auditu

Hodnotenie spoločnosti
Mzda
1200€ - 0€

Popis pozície

Náplň práce a zodpovednosti

• Ochrana osobných údajov
• Poradenstvo v oblasti dodržiavania predpisov
• Podpora podnikového vyšetrovania
• Riešenie konfliktov záujmov
• Interný auditor ISO 27001 & 9001
• Informačné kampane v súlade s dodržiavaním pravidiel

Ponúkame:

• osobné hodnotenie (0 až 15% zo základnej mzdy)
• výrobný bonus každý štvrťrok
• bonus za úspešný rok
• flexi pracovný čas
• systém Cafetéria

Miesto práce