Vision IT Solutions, a.s.

O spoločnosti

Vision IT Solutions je etablovaná slovenská spoločnosť podnikajúca v oblasti informačných technológií.

Tím odborníkov z obchodnej a technickej oblasti sa zaoberá komplexnými riešeniami pre dátové centrá, virtualizáciou a dátami od ich vzniku až po archiváciu. Virtualizácia serverov, diskové polia, monitoring, manažment, vysoká dostupnosť, Disaster Recovery, zálohovanie a archivácia, to sú hlavné prvky zo širokého spektra ICT, ktorým sa venujeme. Formou integrácie jednotlivých stavebných blokov ICT infraštruktúr vytvárame ucelené, efektívne a konsolidované prostredia, na ktorých sú prevádzkované produkčné aplikačné systémy. Poskytujeme profesionálne služby v predpredajnej fáze, počas implementácie a rovnako zabezpečujeme podporu zákazníckych ICT prostredí formou Hot-line/Help desku, či formou outsourcingu. Pridanou hodnotou pre našich zákazníkov sú služby v dedikovanom Cloude pre účely zálohovania a Disaster Recovery.    

Otvorené ponuky