ANDRITZ Slovakia s.r.o. ENGINEERED SUCCESS

O spoločnosti

Každý deň ANDRITZ pokračuje v úspešnom dodávaní inovatívnych technológií našim zákazníkom po celom svete. Prečo sme takí úspešní? Pretože sme nadšení a milujeme to čo robíme! Sme v popredí budúcnosti strojárskych technológií s riešeniami, ktoré zabezpečia úspech našich klientov z kľúčových oblastí priemyslu, ktoré formujú budúcnosť sveta, v ktorom žijeme.

Kto je ANDRITZ?

Sme medzinárodní a inovatívni a snažíme sa o dokonalosť.

ANDRITZ je vedúca technologická skupina pôsobiaca na celom svete, kótovaná na burze cenných papierov vo Viedni so sídlom v rakúskom Grazi. Vyvíjame a vyrábame  systémy a zariadenia pre

globálne, kľúčové odvetvia podľa požiadaviek našich zákazníkov. Najdôležitejšími produktmi sú turbíny a generátory na výrobu energie z vodných elektrární, zariadenia na výrobu a spracovanie

celulózy a papiera, a lisy a lisovacie linky pre medzinárodný automobilový priemysel. S viac ako 175-ročnými skúsenosťami a špičkovým globálnym tímom s viac ako 27 000 zamestnancami na 290

pobočkách v 40 krajinách, je ANDRITZ súčasným svetovým inovátorom so sloganom "Engineered Success", ktorý je každodenne potvrdený mnohými úspešnými referenčnými prevádzkami.


Časy a technológie sa menia, ale naša vášeň a úsilie o dosiahnutie optimálneho cieľa v prospech našich zákazníkov zostanú vždy.

Našim zamestnancom sa snažíme vytvárať také pracovné podmienky,  aby ANDRITZ bol miestom kde práca je vášňou.

Ako náš zamestnanec sa stanete súčasťou medzinárodného tímu s priestorom pre Váš ďalší odborný a osobný rast.

Budete pracovať s modernými technológiami, komunikovať so zahraničnými kolegami, niektorí z Vás  aj cestovať do zahraničia.

Prácu  budete vykonávať v moderne zariadených klimatizovaných veľkoplošných kanceláriách, po čase máte šancu dostať benefit 2 dni práce z domu / mesiac, taktiež môžete pracovať v režime pružnej pracovnej doby.

Samozrejmosť je podpora zamestnávateľa pri nástupe ( vedúci a skúsený kolega, ktorý pomáha s adaptáciou) a starostlivosť o Váš ďalší odborný rast.

V oboch prevádzkach máme zabezpečené kvalitné stravovanie a  mesačne každému prispievame na nápoje a poskytujem ďalšie plnenia zo sociálneho fondu.

Okrem uvedenej mzdy môžete 2 x ročne získať bonus vo výške 420€.

Zamestnanci, ktorí majú zmluvu na dobu neurčitú majú 24 hod úrazové  a doplnkové dôchodkové poistenie.

 

Otvorené ponuky